Opinie o Wydział Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. (Uczelnia) w Kraków (Małopolskie).