Opinie o Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Uczelnia) w Kraków (Małopolskie).