Opinie o Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Uczelnia) w Kraków (Małopolskie).