Opinie o Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Uczelnia) w Kraków (Małopolskie).