Opinie o Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ. (Uczelnia) w Kraków (Małopolskie).