Opinie o Filologia Angielska Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. (Uczelnia) w Kraków (Małopolskie).