Opinie o Rzeźba. (Muzeum) w Nowe Łagiewniki (Łódzkie).