Opinie o Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej. (Muzeum) w Łódź (Łódzkie).